Karma - ditt karmaregnskap

Karma

Enhver handling har en reaksjon. Gode gjerninger og gode frø fører til positive fremtidige effekter og det motsatte fører til lidelse. Intensjoner påvirke dine handlinger. Hvis du tar fullt ansvar for dine tanker, holdninger og handlinger – tar du ansvar for din virkelighet. Det antas å være 3 forskjellige typer karma: Instant Karma (Parabda): Hvordan…

Read More...