Kategorier
Coaching Lifestyle

Planlegg uken med gjøreliste

Tiden løper ofte fort av gårde, og av og til henger vi ikke helt med i svingene. Dette kan føre til at vi hele tiden ligger litt ”bakpå” og føler at stresset kommer samtidig som vi innser at vi ikke er a jour med gjøremålene.

En smart ting å gjøre er å sette av litt tid på søndagen, og gjerne sammen med familien, for å få oversikt over ukens gjøremål. Men husk at det alltid skjer noe uforutsett, så skap rom for dette og om det er noe du ikke trenger å gjøre med en gang så skriv det inn i kalenderen. Prioriter tiden, bruk tid på det som er viktig og mindre tid på det som ikke er så viktig. Kryss av eller slett gjøremålene når du er ferdig.

Lag en liste hvor du markerer tre nivåer på viktighet og det som haster med høy, middels og lav. Før deretter dette inn i kalenderen din. Dette vil gjøre deg i stand til å starte uken på en organisert måte og gir deg den best mulige starten for å få ting gjort i stedet for å jobbe fra hukommelsen.

Det gir deg en fantastisk følelse av klarhet, oversikt og kontroll over ditt privatliv og arbeid. La din «rotete hjerne» få passere. For du har nå kontroll over de viktigste gjøremålene i uken som kommer.

Det gjør det også mer sannsynlig at ting vil bli gjort, og i ønsket rekkefølge. Altfor ofte blir vi distrahert eller utsetter oppgaven for å gjøre noe annet. Men som nevnt over så må det være rom for det uforutsette, for det kommer og det er blant annet dette som gjør at vi har en dynamisk og ”fleksibel” arbeidsdag.

Med denne enkle teknikken er du mer tidseffektiv og klar for en krevende og dynamisk uke både privat og på jobb.