Kategorier
Lifestyle Mindfulness

Meditasjonsteknikk lett forenklet

Meditasjonsteknikk

Når vi ser på dagens meditasjonspraksis ser vi at de i utgangspunktet befinner seg i en av tre kategorier; de er enten kontemplative eller fokuserende, eventuelt med et mantra. Felles for dem alle er at de leder oss innover i oss selv. Mange liker å variere med de ulike meditasjonsteknikkene. Mens andre liker å forholde seg til sin favoritt. Velg din meditasjonsteknikk.

En kontemplativ meditasjonsteknikk innebære en form for visualisering, fantasi, minne som oftest fremkalles via guidede meditasjoner. Og guidede meditasjoner tilbyr ofte en form for reise med bruk av bilder og en narrativ form for historiefortelling. Vi retter oppmerksomheten vår på den guidede reisen som oftest er ment til å gi oss en positiv fornemmelse eller følelse. Gi oss energi eller roe oss ned. Meditasjoner rundt temaer som forholder seg til naturen er ofte ett gjennomgående tema.

En fokuserende meditasjonsteknikk innebærer en form for fokusering eller styring av bevisstheten om eller til noe. Det kan være pusten. Det kan være et stearinlys. Eller det kan bare være utelukkende stille og se og registrere tankene etter hvert som de kommer inn i sinnet. Her er for eksempel mindfulness meditasjon i tradisjonen til Jon Kabat-Zinn hvor vi har hovedfokuset vårt på pusten samtidig som for eksempel retter fokuset vårt på områder i kroppen.

En tredje meditasjonsteknikk er bruken av mantra. Et mantra er et ord eller lyd som enten har en mening eller er nøytralt som i tradisjonell vedisk meditasjon. Ordene kommer ofte fra sanskrit og orde mantra er utledet fra manas som betyr sinnet og tra som betyr bærere eller instrument (ikke relatert til musikkinstrument). Og kan bety tanke eller hensikt uttrykket som lyd, enten du sier den stille inne i deg eller høyt for deg selv. Vår logo er et symbol for den universelle lyden/mantraet om eller ohm og utales ofte også aum. For eksempel bruker vedisk meditasjon mantra.