Kategorier
Lifestyle Mindfulness

Hva er mindfulness?

Mindfulness eller på norsk, oppmerksomt nærvær, er din evne til å være tilstedet i nået.

Man mener det er fire grunnleggende prosesser for oppmerksomt nærvær:

  1. Det å kunne observere – være oppmerksom på hendelser, følelser og tanker
  2. Det å kunne beskrive – sette ord på det vi har vår oppmerksomhet rettet mot
  3. Det å ikke dømme – unngå dømme etter våre verdivurderinger
  4. Det å kunne delta – være tilstede som en smidig og spontan deltager i det som skjer akkurat her og nå.

Kabat-Zinn (som på mange måter er opphavsmannen bak mindfulness) beskriver mindfulness som å være i kontakt med den personen vi er akkurat her og nå. Vi slår av autopiloten vår som er styrt av våre automatisk og indre prosesser og er tilstede i oss selv akkurat her og nå.

I følge Kabat-Zin er oppmerksomt nærvær er et nøkkelbegrep innenfor buddhistisk meditasjon. Brukt innenfor moderne psykoterapeutisk behandling har man beholdt det psykologiske og fenomenologiske innholdet i begrepet og den praktiske teknikken, uten å nødvendigvis trekke inn den buddhistiske verdensanskuelsen eller de religiøse antagelsene som buddhistene knytter til mindfulness-begrepet.

Les mer Kabat-Zinn her!