Kategorier
Coaching Lifestyle

Hva er coaching?

Det finnes mange definisjoner, her er en: Gjennom en handlingsorientert dialog, utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke-, være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål.

En metafor for coaching er i følge Emil Berg en indre og ytre reise. Den indre reisen for å bli kjent med seg selv og den ytre reisen for å bli kjent med sine omgivelser.

I praksis vil dette si å hjelpe individet, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og realisere sine mål, samt utvikle sin selvtillit, slik at det kan leve et godt liv.

Coaching er ikke rådgivning, terapi, mentorvirksomhet eller lignende. Coaching tar utgangspunkt i at coachi selv sitter med svarene, sin egen sannhet som den vil ha frem i dagens lys. Av og til kan det opplagte ikke være helt fremme i bevisstheten og coachi trenger derfor hjelp/bistand til å få dette frem i lyset. Det kan være problemstillinger som for eksempel: bytte jobb, bli en bedre foredragsholder, si ja til internt opprykk til en høyere stilling eller at problemet er at jobben går for mye over i fritiden slik at vedkommende sliter på hjemmebane.

Det finnes flere retninger innenfor coaching:

Eksistensialisme som fokuserer på mening, frihet og valg og det gode liv. Brukes ofte på livscoaching.

Humanisme som fokuserer på følelser, utvikle potensialet og selvrealisering. Bruker ofte GROW-metoden. Goal – Reality – Options – Will eller på norsk: mål – nåsituasjon – ønsket situasjon – handling.

Psykodynamisk systemteori som fokuserer på helhet, det ubevisste, skyggesider og system.

Kognitiv coaching som fokuserer på tenkemåte, tro og mentale kart/skjema.

Atferdsteori som fokuserer på væremåte/atferd, mål, belønning og straff. Også kjent som behaviorisme.

Coacher baserer seg ofte på en kombinasjon av de ulike retningene. Denne kombinasjonen kalles ofte for eklektisk coaching.