Hva er coaching?

Flow1 av Karl Henrik Lundh

Det finnes mange definisjoner, her er en: Gjennom en handlingsorientert dialog, utfordre og støtte et individ eller et team til å utvikle sin tenke-, være- og læremåte, samt sine gode følelser, for å nå viktige personlige mål og/eller organisasjonsmessige mål.

En metafor for coaching er i følge Emil Berg en indre og ytre reise. Den indre reisen for å bli kjent med seg selv og den ytre reisen for å bli kjent med sine omgivelser.

I praksis vil dette si å hjelpe individet, gjennom spørsmål, alternative løsninger og tilbakemelding, til å utvikle sitt talent og realisere sine mål, samt utvikle sin selvtillit, slik at det kan leve et godt liv.

Coaching er ikke rådgivning, terapi, mentorvirksomhet eller lignende. Coaching tar utgangspunkt i at coachi selv sitter med svarene, sin egen sannhet som den vil ha frem i dagens lys. Av og til kan det opplagte ikke være helt fremme i bevisstheten og coachi trenger derfor hjelp/bistand til å få dette frem i lyset. Det kan være problemstillinger som for eksempel: bytte jobb, bli en bedre foredragsholder, si ja til internt opprykk til en høyere stilling eller at problemet er at jobben går for mye over i fritiden slik at vedkommende sliter på hjemmebane.

Det finnes flere retninger innenfor coaching:

Eksistensialisme som fokuserer på mening, frihet og valg og det gode liv. Brukes ofte på livscoaching.

Humanisme som fokuserer på følelser, utvikle potensialet og selvrealisering. Bruker ofte GROW-metoden. Goal – Reality – Options – Will eller på norsk: mål – nåsituasjon – ønsket situasjon – handling.

Psykodynamisk systemteori som fokuserer på helhet, det ubevisste, skyggesider og system.

Kognitiv coaching som fokuserer på tenkemåte, tro og mentale kart/skjema.

Atferdsteori som fokuserer på væremåte/atferd, mål, belønning og straff. Også kjent som behaviorisme.

Coacher baserer seg ofte på en kombinasjon av de ulike retningene. Denne kombinasjonen kalles ofte for eklektisk coaching.

 

 

Share This Story

Coaching, Lifestyle

You May Also Like